Портал в режимі тестування та наповнення
Інформаційно-презентаційні матеріали до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи
Опубліковано 14 березня 2016 року о 12:07

 

Чорнобильська АЕС

Державне спеціалізоване підприємство “Чорнобильська АЕС” (ДСП ЧАЕС) створено на базі Чорнобильської АЕС відповідно до Указу Президента України від 25 вересня 2000 року №1084/2000 “Про заходи, пов’язані з Актом закриття Чорнобильської атомної електростанції” і Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2001 року №399 „Про утворення державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС".

ДСП ЧАЕС засноване на державній власності і фінансується за рахунок коштів Державного бюджету. Планування і організація робіт на етапі припинення експлуатації ЧАЕС в даний час здійснюються відповідно до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, яка вступила в дію з 01 січня 2010 року.

 Основні завдання підприємства:

виконання програм припинення експлуатації енергоблоків №№1,2,3;

виконання програм зняття з експлуатації енергоблоків №№1,2,3;

безпечна поточна експлуатація зупинених енергоблоків і об'єкта «Укриття»;

виконання плану заходів щодо перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

 

            ДСП ЧАЕС є експлуатуючою організацією (оператором) ядерних установок цієї АЕС на етапі зняття їх з експлуатації і подолання наслідків запроектної аварії, а також установок для поводження з радіоактивними відходами і сховищ для їх тимчасового зберігання згідно з діючим законодавством України.

 

До складу Чорнобильської АЕС входять три енергоблоки з реакторними установками типу РВПК-1000

Енергоблок № 1  зупинений 30 листопада 1996 року.

Реакторна установка приведена у стан „остаточно зупинена”.

28 вересня 2013 року завершено роботи зі звільнення блока №1 від кондиційного відпрацьованого ядерного палива.

Енергоблок № 2 зупинено 11 жовтня 1991 року внаслідок пожежі в машинному залі. Реакторна установка приведена у стан „остаточно зупинена”.

30 листопада 2012 року завершено роботи зі звільнення блока №2 від кондиційного відпрацьованого ядерного палива.

Енергоблок №3 зупинено 15 грудня 2000 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про дострокове припинення експлуатації енергоблока № 3 і остаточне закриття Чорнобильської АЕС".

Реакторна установка приведена у стан „остаточно зупинена”.

У грудні 2012 року змінено статус енергоблока № 3 – рішенням, погодженим з Держатомрегулюванням України, його визнано об’єктом по поводженню з радіоактивними відходами.

Окрім енергоблоків, до складу Чорнобильської АЕС входить об'єкт "Укриття" — інженерна споруда, що локалізує зруйнований внаслідок запроектної аварії енергоблок № 4, сховище відпрацьованого ядерного палива, сховища радіоактивних відходів, пуско-резервна котельня, водоймище-охолоджувач, заводи із переробки рідких та твердих РАВ  та інші об’єкти  інфраструктури.

 

            Зупинена Чорнобильська АЕС лишається ядерним об’єктом. Щодо безпеки вона продовжує перебувати в тому самому правовому і регламентному полі, що і діючі атомні електростанції. 

 

Безпека на майданчику Чорнобильської АЕС є вищим пріоритетом. Незважаючи на те, що блоки ЧАЕС зупинені і не виробляють електроенергію, вони продовжують залишатися ядерно та радіаційно небезпечними об'єктами. Для збереження досягнутого рівня безпеки на ЧАЕС виконується комплекс заходів з підтримання енергоблоків у безпечному стані:

-       підтримуються в працездатному стані і апробуються відповідно до вимог нормативно-технічної документації системи, важливі для безпеки, та системи технологічного контролю;

-       експлуатація систем і устаткування проводиться суворо відповідно до вимог регламентів і заводських інструкцій;

-       у будівлях і спорудах підтримується необхідний температурно-вологісний режим;

-       проводиться технічне обслуговування і планові ремонти обладнання з періодичністю, встановленою нормативно-технічною документацією;

-       на території підприємства встановлений і підтримується протипожежний режим;

-       встановлений відповідний санітарно-пропускний режим, як система бар'єрів на шляхах можливого виносу радіонуклідів за межі підприємства і Зони відчуження;

-       постійно проводиться робота з підтримки і підвищення кваліфікації персоналу.

 

Чорнобильська АЕС. Зняття з експлуатації

 

Наявний світовий досвід показує, що зняття АЕС з експлуатації - складний і тривалий процес, що вимагає розробки нормативно-правової і технічної документації, виготовлення спеціального устаткування, тривалої підготовки і значних трудових і матеріальних ресурсів.

 

З урахуванням світового та вітчизняного досвіду, нормативної бази України та фактичного стану майданчика, зняття з експлуатації ЧАЕС проводиться за етапами:

1. Припинення експлуатації (підготовчий етап до зняття з експлуатації) - етап, під час якого буде здійснено вилучення ядерного палива та переміщення його у сховище відпрацьованого ядерного палива, призначене для довгострокового зберігання. Строк завершення - не раніше 2014 року.

2. Остаточне закриття та консервація реакторних установок. На цьому етапі буде проведено консервацію реакторів і найбільш радіаційно забрудненого устаткування (орієнтовно до 2028 року).

3. Витримка реакторних установок протягом періоду, під час якого повинне відбутися природне зниження радіоактивного випромінювання до прийнятного рівня (орієнтовно до 2045 року).

4. Демонтаж реакторних установок. На цьому етапі буде проведено демонтаж устаткування та очищення майданчика з метою максимального зняття обмежень і регуляторного контролю (орієнтовно до 2065 року).

 

Відповідно до вимог Загальних положень забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій і дослідницьких ядерних реакторів при знятті з експлуатації ЧАЕС повинні бути вирішені наступні завдання:

1. Забезпечення безпеки при знятті енергоблоків № 1,2,3 з експлуатації.

2. Захист персоналу, населення і навколишнього середовища від шкідливого впливу іонізуючих випромінювань і захист майбутніх поколінь.

3. Приведення енергоблоків № 1,2,3 в стан, що виключає можливість подальшого використання даних енергетичних установок в цілях, для яких вони були побудовані.

4. Виконання комплексу заходів для досягнення на території, яку займають енергоблоки № 1,2,3 і допоміжні споруди, умов, які максимально знижують обмеження на використання цієї території. Це передбачає:

- поступове звільнення від джерел іонізуючого випромінювання, які підлягають контролю;

- відміна режиму обмежень і скорочення радіаційного контролю в зоні спостереження і санітарно-захисній зоні ЧАЕС.

 

За результатами комплексного розгляду варіантів за принципом «витрати - користь» для блоків ЧАЕС прийнята стратегія зняття з експлуатації «відкладений демонтаж» (за міжнародною класифікацією - метод SAFSTOR), яка передбачає тривалу витримку конструкцій реакторів і устаткування контуру багаторазової примусової циркуляції - до 50 років в існуючих залізобетонних будівельних конструкціях з раннім видаленням технологічних каналів і проведенням робіт з демонтажу і подальшої дезактивації зовнішнього обладнання.

Обрана стратегія демонтажу, викладена в «Програмі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС», визначає можливість демонтажу на етапі припинення експлуатації зовнішніх щодо ядерного реактора систем і елементів установок, які не впливають на безпеку та не потрібні для роботи на подальших етапах зняття з експлуатації, за принципом від «чистого» обладнання до «брудного» з точки зору його радіоактивності. З лютого 2012 року ведуться роботи з демонтажу обладнання і конструкційних елементів, його фрагментації, дезактивації та звільнення від регулюючого контролю.

Демонтаж будівельних конструкцій та очищення території майданчика ЧАЕС не належать до діяльності зі зняття з експлуатації та будуть розглядатись в рамках діяльності з мінімізації наслідків аварії та реабілітації Зони відчуження.

Виведення з експлуатації ЧАЕС вимагає паралельного проведення робіт з підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків, включаючи будівництво необхідних об'єктів по поводженню з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами (РАВ), впровадження нових технологій і обладнання, розробки необхідної нормативно-технічної, проектної і експлуатаційної документації тощо.

 

Сучасний стан об'єкта "Укриття"

 

Об'єкт "Укриття" являє собою сукупність споруд, сформовану з пошкоджених конструкцій 4-го енергоблока і побудованих після аварії нових конструкцій і систем, що служать для контролю і управління післяаварійною ситуацією.

Рішенням державного регулюючого органу з ядерної та радіаційної безпеки об'єкт "Укриття" визначено як зруйнований запроектною аварією 4-й енергоблок, на якому виконано першочергові заходи щодо зменшення наслідків аварії і забезпечення контролю за його станом.

Особливості об'єкта "Укриття" визначаються його потенційною небезпекою, значно більшою, ніж це допускається нормами і правилами для об'єктів, що містять ядерні і радіоактивні матеріали, та відсутністю практичного досвіду експлуатації такого або аналогічного об'єкта.

 

Потенційна небезпека об'єкта "Укриття" для навколишнього середовища і людини визначається наступними чинниками:

 

Наявністю ядерних матеріалів в кількості біля 200 тонн, щодо яких відсутні засоби активного впливу на їх критичність, і відсутністю надійних фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження радіоактивності в навколишнє середовище.

Усередині об'єкта “Укриття” залишилося близько 95% палива, яке було в реакторі на момент аварії. Деструктивні процеси, які протікають в паливовмісних матеріалах (ПВМ), з кожним роком збільшують їх небезпеку. Лавоподібні ПВМ самочинно руйнуються і радіонукліди, що містяться в них, переходять із зв'язаного стану в рухомі частинки пилу, які здатні вийти за межі "Укриття" з повітряними потоками. На сьогодні кількість радіоактивного пилу за консервативними оцінками складає близько 1,5 тонн.

Надходження води в приміщення об'єкта «Укриття» пов'язане з багатьма негативними наслідками, здатними дестабілізувати досягнутий в даний час рівень ядерної, радіаційної і радіоекологічної безпеки об'єкта «Укриття». Окрім цього, вода порушує нормальну роботу діагностичних систем, перешкоджає проведенню досліджень по підвищенню безпеки об'єкта, впливає на електробезпеку приміщень «Укриття».

Будівельні конструкції об'єкта не відповідають вимогам нормативно-технічної документації  з безпеки щодо механічної стійкості, структурної цілісності, конструктивної надійності і мають невизначений термін експлуатації.

Неможливість повністю забезпечити контроль стану об'єкта, зокрема, стану будівельних конструкцій, ядерних і радіоактивних матеріалів через обмежений доступ в окремі приміщення, який ускладнюється високими рівнями радіації. В результаті недостатнього обстеження об'єкту не зроблено надійних кількісних оцінок різних видів небезпеки.

Радіоактивні аерозолі об'єкта "Укриття". У даний час об'єкт «Укриття» не робить помітного впливу на загальне радіоактивне забруднення навколишнього повітряного середовища, яке в основному визначається поверхневим забрудненням прилеглої території в результаті аварії 1986 року.

 

Уся поточна і перетворювальна діяльність на об'єкті «Укриття» спрямована на захист персоналу, населення і навколишнього середовища від впливу радіоактивних матеріалів, що знаходяться в об'єкті і на його проммайданчику.

 

Організаційно-технічні заходи для забезпечення безпеки об'єкта «Укриття»

• контроль стану ОУ;

• обмеження розповсюдження радіоактивності за межі ОУ;

• запобігання порушенням меж безпечної експлуатації ОУ;

• підтримка в справному стані систем, устаткування і споруд ОУ;

• аварійна готовність.

 

На об'єкті "Укриття" забезпечується контроль стану паливовмісних матеріалів і радіонуклідного складу повітря, води і повітряного потоку (близько 20 000 проб у рік), контроль стану будівельних конструкцій, радіаційно-технологічний контроль.

Для обмеження розповсюдження радіоактивності за межі ОУ персоналом ЧАЕС щодня проводиться дезактивація і пилопригнічення приміщень і території локальної зони ОУ, а також зон виконання робіт. Постійно, в процесі утворення або надходження радіоактивних відходів, виконується їх збір і видалення на захоронення або тимчасове зберігання.

 

Об'єкт “Укриття”. Перетворення

У рамках проекту TACIS "Чорнобильський блок 4. Короткострокові і довгострокові заходи — Заходи 2 + 4" в 1996 році було розроблено "Рекомендований курс дій", в якому запропоновано розробити потенційні короткострокові і довгострокові заходи і комплекс першочергових заходів щодо перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему. "Рекомендований курс дій" визначає основну концепцію, в тому числі серію кроків на шляху перетворення об'єкта "Укриття" на безпечну систему. На виконання рекомендованого курсу дій Україною розроблено "Стратегію перетворення об'єкта "Укриття". Відповідно до цього документу, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему досягається шляхом реалізації трьох основних етапів:

Етап 1: стабілізація стану існуючого об'єкту, підвищення експлуатаційної надійності та довговічності конструкцій та систем, що забезпечують стабілізацію та контроль показників безпеки "Укриття".

Етап 2: створення додаткових захисних бар’єрів, у першу чергу нового безпечного конфайнмента, що забезпечують необхідні умови для технічної діяльності на етапі 3 та безпеку персоналу, населення та довкілля, підготовчі інженерно-технічні роботи, спрямовані на розроблення технологій вилучення з ОУ паливовмісних матеріалів (ПВМ) на етапі 3, створення інфраструктури для поводження з РАВ об'єкта "Укриття".

Етап 3: вилучення з ОУ паливовмісних матеріалів та довгоіснуючих РАВ, їх кондиціонування з подальшим їх зберіганням і захороненням у сховищах РАВ відповідно до діючих стандартів, зняття з експлуатації об’єкта „Укриття”.

Головним проектом ПЗУ є будівництво Нового безпечного конфайнмента. Це багатофункціональний комплекс для перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему. До його складу входить основна споруда, яка включає арочну конструкцію, фундаменти, західну і східну торцеві стіни, необхідні забезпечуючі та допоміжні системи; технологічний корпус з ділянками дезактивації, фрагментації і упакування, саншлюзи, майстерні та інші технологічні приміщення; допоміжні споруди.

17 вересня 2007 року після проведення відкритих міжнародних торгів між ДСП ЧАЕС та консорціумом “NOVARKA” підписано контракт на проектування, будівництво та введення в експлуатацію нового безпечного конфайнмента.

Безпечний конфайнмент у вигляді багатофункціонального об'єкта з терміном служби 100 років у майбутньому дасть можливість здійснити демонтаж нестабільних конструкцій існуючого «Укриття», вилучення паливовмісних матеріалів, їх кондиціонування для подальшого безпечного зберігання.

 

Новий безпечний конфаймент (НБК)

Інженер: Група управління проектом (ГУП) – Bechtel (США) – Bettelle Memorial (США) – ДСП ЧАЕС

Підрядник (Проектування-Закупівлі-Будівництво): Спільне підприємство NOVARKA (Франція) у складі VINCI Construction Grands Projets - 50% / Bouygues Travaux Publics - 50%

Фінансування: Чорнобильський фонд «Укриття» (ЧФУ)

Дата підписання контракту - 10 серпня 2007 р.

Дата завершення контракту - 30 листопада 2017 р.

Новий безпечний конфайнмент – це багатофункціональний комплекс для перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему. Згідно з проектом, до складу НБК входить:

- основна споруда, яка включає арочну конструкцію, проліт якої в напрямі північ-південь складає 257,44 м, висота 108,39 м, довжина 150 м, фундаменти, західну і східну торцеві стіни, необхідні забезпечуючі та допоміжні системи;

- технологічний корпус, який включає ділянки дезактивації, фрагментації і упакування, саншлюзи, майстерні та інші технологічні приміщення;

- допоміжні споруди.

Проектний строк служби НБК - 100 років

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ спорудження, який було розпочато в 2008 і завершено в даний час, виконувалися підготовчі роботи, які забезпечили безпечне та ефективне будівництво НБК, зокрема, виконано великий обсяг робіт з очищення та плануванні території, облаштування котлованів під будівництво фундаментів монтажної, транспортної та сервісної зон НБК, а також монтажного майданчика для укрупненої збірки аркових конструкцій.

На ДРУГОМУ ЕТАПІ виконуються роботи з проектування та будівництва НБК , проведення всього комплексу необхідних випробувань і введення його в експлуатацію.

На ТРЕТЬОМУ ЕТАПІ, після введення в експлуатацію ПК-2 і технологічного корпуса як складової інтегрованої схеми поводження з РАВ на проммайданчику ЧАЕС, можна буде починати ранній демонтаж нестабільних конструкцій ОУ в об'ємах, визначених на стадії робочого проектування даного процесу. Будуть виконані роботи з раннього демонтажу і поводженню з демонтованими конструкціями і супутніми РАВ на технологічних лініях, розміщених в технологічному корпусі.

 

 

Проекти зняття з експлуатації

 

У рамках проектів міжнародної технічної допомоги з частковим фінансуванням українською стороною на проммайданчику ЧАЕС побудовані і будуються об’єкти, необхідні для зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, а саме:

 

Сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)

СВЯП-2 призначене для прийому, підготовки до зберігання і безпосередньо зберігання відпрацьованих тепловиділяючих збірок, які накопичені на Чорнобильській АЕС за період експлуатації.

СВЯП-2 забезпечить приймання на зберігання, підготовку до зберігання і зберігання протягом 100 років більше 21000 ВТВЗ РБМК-1000 при продуктивності 2500 ВТВЗ на рік.

 

Завод з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ)

ЗПРРВ призначений для переробки рідких радіоактивних відходів, накопичених за час експлуатації та тих, що будуть утворюватися в процесі зняття з експлуатації ЧАЕС, а також експлуатаційних рідких РАВ об’єкта „Укриття”.

Проектна потужність:

- переробка вхідного продукту — 2500 м3 на рік;

- випуск готового продукту — 10 000 бочок на рік;

- загальна проектна потужність — 250 000 бочок.

 

Промисловий комплекс із поводження з твердими радіоактивними відходами (ПКПТРВ)

ПКПТРВ призначений для приймання, переробки і/або захоронення твердих РАВ, накопичених за час експлуатації, і тих, що будуть утворюватися в процесі зняття з експлуатації ЧАЕС, а також експлуатаційних твердих РАВ об’єкта „Укриття”.

У комплекс входять чотири взаємопов'язані установки:

- Тимчасове сховище низько і середньоактивних довгоіснуючих відходів і високоактивних відходів.

Установка по вилученню твердих радіоактивних відходів всіх категорій із існуючого сховища. Продуктивність - вилучення 3 м³ РАВ на день, термін служби - 30 років.

- Завод по сортуванню твердих радіоактивних відходів всіх категорій та переробки низько- та середньоактивних відходів. Продуктивність - 20 м³ необроблених відходів на день, продуктивність установки спалювання - 50 кг/год (твердих РАВ), 10 кг/год (рідких РАВ), продуктивність установки цементування - 10 м³ на день, установка пакування низько- та середньоактивних довгоіснучих (НСА-ДІВ) та високоактивних відходів (ВАВ) - 1,5 м³ на день, місткість тимчасового сховища НСА-ДІВ та ВАВ - 3500 м³, термін служби - 30 років.

- Спеціально обладнане приповерхневе сховище НСА короткоіснуючих відходів.

Місткість – 55 000 м³ упаковок з відходами, термін експлуатації обладнання на етапі заповнення - 30 років, термін державного контролю законсервованого сховища - 300 років.

 

Комплекс з виробництва металевих бочок і залізобетонних контейнерів

Комплекс, як складова частина програми по забезпеченню ядерної безпеки при поводженні з радіоактивними відходами і відпрацьованим ядерним паливом, забезпечить безпечні збір, транспортно-вантажні операції, зберігання, переробку, транспортування і захоронення радіоактивних відходів.

Потужність основного виробництва:

- 34250 металевих бочок на рік;

- 700 залізобетонних контейнерів на рік.

 

Модернізація виробничих потужностей з подрібнення довгомірних відходів

Об'єктом модернізації існуючих виробничих потужностей з подрібнення довгомірних відходів  є створення нової лінії подрібнення довгомірів на блоці № 2 з можливістю переміщення і установки її на інших блоках. Реалізація проекту направлена на безпечне поводження з обладнанням та спецвиробами, які використовувались у процесі експлуатації енергоблоків в активній зоні реакторів, а також на зниження радіаційного впливу на персонал і безпечне звільнення блоків ЧАЕС від великої кількості спецвиробів, в тому числі їх високоактивних фрагментів.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux