• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Тарифи консульського збору
Опубліковано 31 січня 2020 року о 00:00

Для покращення організації прийому громадян у Консульстві України в Единбурзі є банківський термінал банку «Barclays» для безготівкової сплати консульського збору такими картками: VISA DELTA, VISA ELECTRON, UK MAESTRO DEBIT, MASTERCARD DEBIT.

 

ТАРИФИ 
консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій Посольством України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії та Консульством України в Единбурзі

№ з/п

Назва консульських дій

Тарифні ставки

у доларах США

у фунтах стерлінгів

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

90

76

2

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

40

34

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

25

4

Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

30

25

5

Прийняття на консульський облік

20

17

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

80

68

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

150

127

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

25

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

25

5

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

25

6

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

25

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

25

8

Оформлення встановлення належності до громадянства України

80

68

9

Оформлення виходу з громадянства України

300

255

10

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

30

25

11

Видача довідки про належність до громадянства України

20

17

12

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

17

13

Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

200

170

14

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

400

339

IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ

1

Витребування документа та його видача

20

17

2

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

50

42

3

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

30

25

ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Легалізація документа фізичної особи (за документ)

50

42

2

Легалізація документа юридичної особи (за документ)

100

85


V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Державна реєстрація шлюбу

100

85

2

Державна реєстрація розірвання шлюбу:2.1

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

127

2.2

на підставі рішення суду

160

136

2.3

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

30

25

3

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

85

4

Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

170

5

Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

30

25

6

Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

50

42

7

Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану

50

42

8 Розгляд заяви про видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян 10 8

VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:1.1

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам
іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США (42 фунти стерлінги) 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США

(339 фунтів стерлінгів)

1.2

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше

20 дол. США

(17 фунтів стерлінгів)

1.3

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

42

1.4

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів,
та здійснення кредитних операцій:
дітям, другому з подружжя, батькам
іншим особам


30/

60


25/

51


1.5

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:
дітям, другому з подружжя, батькам
іншим особам


30/
60


25/
51

1.6

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5

1.7

посвідчення інших довіреностей

30

25

1.8

посвідчення заповітів

30

25

2

Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна

100

85

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

(85 фунтів стерлінгів)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

30

25

5

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)

10

8

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача

20

17

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

34

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України


40


10


34


8

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

17

10

Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

20

17

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

20

17

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

17

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше

25 дол. США

(21 фунт стерлінгів)

 і не більше

200 дол. США

(170 фунтів стерлінгів)

14

Прийняття на зберігання документа

15 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався

(13 фунтів стерлінгів)

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше

15 дол. США

(13 фунтів стерлінгів)

і не більше 200 дол. США

(170 фунтів стерлінгів)

16

Вчинення морських протестів

150

127

17

Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа

20

17

18

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

30

25

VII. ІНШІ ДІЇ

1

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

127

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

42

3

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)

30

251

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

разової

65

55

 

дворазової

65

55

 

багаторазової

65

55

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

разової

65

55

 

дворазової

65

55

 

багаторазової

65

55

3

Оформлення довгострокової візи (D)*:

 

 

багаторазової

65

55

 


Станом на «24» грудня 2020 р.

№ з/п

 

Назва країни

ТАРИФНІ СТАВКИ КОНСУЛЬСЬКОГО ЗБОРУ, ЩО СПРАВЛЯЄТЬСЯ З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПУ ВЗАЄМНОСТІ

(п.26 Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою КМУ від 01.03.2017 р. №118)

(В ДОЛАРАХ США)

разова транзитна 

віза

(В)

дворазова транзитна 

віза

(В)

багаторазова транзитна

віза

(В)

разова короткострокова віза

(С)

дворазова

короткострокова віза

 (С)

багаторазова

короткострокова віза

 (С)

багаторазова 

довгострокова 

віза

(D)

1

Австралія

віза не оформлюється

385 (всі підстави в’їзду в Україну)

2

Австрія

віза не оформлюється

176 (всі підстави в’їзду в Україну)

3

Алжир

80

80

80

80

80

80

80 (всі підстави в’їзду в Україну)

4

Ангола

100

100

100

100

100

100

100 (всі підстави в’їзду в Україну)

5

Аргентина

віза не оформлюється

250 (всі підстави в’їзду в Україну)

6

Афганістан

100

100

100

85 (С-06)

100 (решта підстав

в’їзду в Україну)

85 (С-06)

100 (решта підстав в’їзду в Україну)

85 (С-06)

100 (решта підстав в’їзду в Україну)

1000 (D-12)

800 (решта підстав в’їзду в Україну)

7

Бельгія

віза не оформлюється

211 (D-01, D-06, D-07, D-08, D-09, D-11)

446 (D-13, D-14, D-15)

622 (D-04, D-10)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

8

Бенін

65

65

84

100 (С-01, C-08)

87 (С-06)

65 (решта підстав

в’їзду в Україну)

65

65

134 (D-12)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

9

Боснія і Герцеговина

65***

65***

65***

65***

65***

65***

85 (всі підстави в’їзду в Україну)

10

Бразилія

віза не оформлюється

100 (D-04, D-05, D-11, D-13)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

11

Бурунді

65

65

65

90

90

120

90 (D-12)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

12

В’єтнам

65

65

65

65

65

65

95 (D-12)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

13

Гана

65

65

65

152 (С-01)

91 (С-06)

65 (решта підстав

в’їзду в Україну)

305 (С-01)

183 (С-06)

65 (решта підстав

в’їзду в Україну)

457 (С-01)

366 (С-06)

65 (решта підстав

в’їзду в Україну)

65 (всі підстави в’їзду в Україну)

14

Греція

віза не оформлюється

200 (D-04, D-06, D-08, D-09, D-10, D-11, D-12)

100 (D-13, D-14)

15

Данія

віза не оформлюється

325 (D-13)

405 (D-06)

578 (D-04)

1031 (D-14, D-15)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

16

Джибуті

65

65

65

65

65

65

65 (всі підстави в’їзду в Україну)

17

Еквадор

65

65

65

65

65

65

450 (D-12)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

18

Естонія

віза не оформлюється

88 (всі підстави в’їзду в Україну)

19

Ефіопія

65

65

80

65

65

125 (С-01) 2

80 (решта підстав

в’їзду в Україну)

125 (D-12)

80 (решта підстав в’їзду в Україну)

20

Ізраїль

віза не оформлюється

203 (D-01)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

21

Індія

85

85

85

130 (С-01)

85 (решта підстав

в’їзду в Україну)

130

130 1,2

2503

120 (D-04)

85 (решта підстав в’їзду в Україну)

22

Ірак

85

85

85

65 (С-02)

85 (решта підстав

в’їзду в Україну)

65 (С-02)

85 (решта підстав

в’їзду в Україну)

65 (С-02)

85 (решта підстав

в’їзду в Україну)

65 (D-14)

85 (решта підстав в’їзду в Україну)

23

Ірландія

віза не оформлюється

108 (всі підстави в’їзду в Україну)

24

Італія

віза не оформлюється

65 (D-13)

136 (решта підстав в’їзду в Україну)

25

Йорданія

84

127

254

84

127

254

254 (всі підстави в’їзду в Україну)

26

Казахстан

віза не оформлюється

200 (всі підстави в’їзду в Україну)

27

Камерун

96

191

191

96 (С-01, С-06)

191 (решта підстав в’їзду в Україну)

191

191

191

28

Канада

віза не оформлюється

125 (D-13)

150 (D-04)

475 (D-01)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

29

Киргизія

віза не оформлюється

95 (D-01)

195 (решта підстав в’їзду в Україну)

30

Колумбія

65

65

65

65

65

65

282 (D-12)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

31

Південна Корея

віза не оформлюється

безкоштовно

32

Косово**

65

65

65

65

65

65

91 (всі підстави в’їзду в Україну)

33

Кот-д’Івуар

110

110

110

110

110

110

110 (всі підстави в’їзду в Україну)

34

Латвія

віза не оформлюється

безкоштовно

35

Лівія

65

65

65

130 (С-01, С-02, С-06)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

130 (С-01, С-02, С-06)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

130 (С-01, С-02, С-06)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

130 (D-12)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

36

Литва

віза не оформлюється

безкоштовно

37

Малаві

75

75

75

100

100

300

100 (D-12)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

38

М’янма

65

65

65

65

65

300 (С-02, С-10)1

400 (С-01, С-03, С-17)1

450 (С-02, С-10)2

600 (С-01, С-03, С-17)2

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

200 (D-13)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

39

Нігерія

72

124

176

72

124

176

176 (всі підстави в’їзду в Україну)

40

Нідерланди

віза не оформлюється

170 (D-01)

254 (D-14, D-15)

339 (D-04, D-13)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

41

Німеччина

віза не оформлюється

безкоштовно

42

Норвегія

віза не оформлюється

690 (D-01)

700 (D-04)

545 (D-13)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

43

Оман

віза не оформлюється

80 (D-02, D-13, D-14, D-15)
130 (D-10)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

44

Пакистан

165

255

395

165 (С-02, С-06)

248 (С-01)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

255 (С-02, С-06)

382 (С-01)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

395 (С-02, С-06)

593 (С-01)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

395 (D-13, D-14, D-15)

593 (D-04, D-12)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

45

Південний Судан

100

100

200

100

100

200

200 (всі підстави в’їзду в Україну)

46

Північна Македонія

віза не оформлюється

D-1, D-02, D-04, D-13, D-14, D-15 – не оформлюється

D-05,    D-06, D-07, D-08, D-09, D-10, D-11, D-12, D-16 – безкоштовно

47

Польща

віза не оформлюється

безкоштовно

48

Португалія

віза не оформлюється

97 (всі підстави в’їзду в Україну)

49

Румунія

віза не оформлюється

безкоштовно

50

Сан-Томе і Принсіпі

65

65

73

65

65

73

73 (всі підстави в’їзду в Україну)

51

Саудівська Аравія

віза не оформлюється

533 (всі підстави в’їзду в Україну)

52

Сербія

безкоштовно

безкоштовно

безкоштовно

безкоштовно

безкоштовно

безкоштовно

безкоштовно

53

Словаччина

віза не оформлюється

безкоштовно

54

Словенія

віза не оформлюється

83 (всі підстави в’їзду в Україну)

55

Сполучене Королівство

віза не оформлюється

300 (D-07, D-10)

427 (D-13)

749 (D-04, D-06, D-08, D-09, D-11)

1870 (D-01, D-14, D-15)

1993 (D-12)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

56

США*

віза не оформлюється

152 (D-11, D-13)

182 (D-04, D-06, D-07, D-08, D-09, D-10)

197 (D-12)

317 (D-01, D-14, D-15)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

57

Сьєрра-Леоне

80

65

80

80

65

80

80 (всі підстави в’їзду в Україну)

58

Танзанія

65

65

65

65

65

65

250 (D-12)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

59

Того

65

65

65

65

65

112 (С-01, C-02, С-06)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

65 (всі підстави в’їзду в Україну)

60

Туніс

65

65

65

70 (С-01, С-02, С-06)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

105 (С-01, С-02, С-06)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

140 (С-01, С-02, С-06)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

140 (D-12)

65 (решта підстав в’їзду в Україну)

61

Туреччина

віза не оформлюється

65 (всі підстави в’їзду в Україну)

62

Уганда

65

65

65

65

65

100

100 (всі підстави в’їзду в Україну)

63

Угорщина

віза не оформлюється

безкоштовно

64

Франція

віза не оформлюється

65 (D-14)

107 (решта підстав в’їзду в Україну)

65

Чехія

віза не оформлюється

115 (всі підстави в’їзду в Україну)

66

Чилі

віза не оформлюється

200 (D-04)

85 (решта підстав в’їзду в Україну)

67

Чорногорія

віза не оформлюється

Безкоштовно

68

Японія

віза не оформлюється

Безкоштовно

 

Примітки:

1

багаторазова віза С строком дії шість місяців;

 

2

багаторазова віза С строком дії один рік;

 

3

багаторазова віза С строком дії два роки й більше.

 

*–

подвійна тарифна ставка консульського збору за термінове оформлення віз не застосовується.

 

**–

відповідно до резолюції РБ ООН 1244 (1999) від 10.06.1999 р.

 

***–

відповідно до статті 1 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Радою Міністрів Боснії і Герцеговини про умови взаємних поїздок громадян від 15.04.2011 р. громадяни Боснії і Герцеговини звільняються від візових вимог, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 30-ти днів протягом 2-х місяців з дати першого в’їзду.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux