Консульство України в Единбурзі

, Київ 10:52

Тарифи консульського збору

Для покращення організації прийому громадян у Консульстві України в Единбурзі є банківський термінал банку «Barclays» для безготівкової сплати консульського збору такими картками: VISA DELTA, VISA ELECTRON, UK MAESTRO DEBIT, MASTERCARD DEBIT.

ТАРИФИ

консульського збору, що справляються

за вчинення консульських дій

Посольством України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії та Консульством України в Единбурзі

  

№ з/п

 

Найменування консульських дій

Тарифна ставка
в доларах США в фунтах стерлінгів
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ
 
1 Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії 16 13
2 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон  112 90
3 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого 144 115
4 Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон  64 51
5 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 48 38
6 Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну 16 13
7 Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років) 32 26
 
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
 
1 Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням 112 90
2 Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України 160 128
3 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення 32 26
4 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 32 26
5 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 32 26
6 Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини 32 26
7 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 32 26
8 Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України 64 51
9 Оформлення клопотання про вихід з громадянства України 320 256
10 Видача довідки про належність до громадянства України 16 13
11 Видача довідки про неналежність до громадянства України 16 13
12 Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном 240 192
13 Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію 368 295
 
III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ
 
1 Оформлення транзитної візи (B)*:  
  разової 65 52
  дворазової 65 52
  багаторазової 65 52
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:  
  разової 65 52
  дворазової 65 52
  багаторазової 65 52
3 Оформлення довгострокової візи (D)*:  
  багаторазової 65 52

* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору                                

Враховуючи принцип взаємності, для громадян Великої Британії вартість оформлення віз для в’їзду в Україну становить:
(за обмінним курсом Bank of England до долара США на день затвердження тарифів консульського збору)

 

D-07 - участь у діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав - 305 дол. США;
D-10 - провадження культурної, освітньої, наукової, спортивної, волонтерської діяльності - 305 дол. США;

D-12 - навчання - 434 дол. США;

D-04 - працевлаштування - 761 дол. США;

D-06 - провадження релігійної діяльності -761 дол. США;

D-08 - робота у представництві іноземного суб’єкта господарювання в Україні - 761 дол. США;

D-09 - робота у представництві іноземного банку - 761 дол. США;

D-11 - робота кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації - 761 дол. США;

 D-01 - імміграція - 1901 дол. США;

D-13 - возз’єднання сім’ї з громадянином України (на підставі шлюбу) - 1901 дол. США;

D-14 - возз’єднання сім’ї з особами, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні - 1901 дол. США. 

 
IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
 
1 Розгляд заяви про витребування документа 16 13
2 Видача витребуваного документа 64 51
3 Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом 96 77
 
V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
 
1 Розгляд заяви про легалізацію документу 8 6
2 Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 32 26
3 Легалізація документів юридичних осіб (за документ) 200 160
4 Видача довідки про засвідчення документа 32 26
 
VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
 
1 Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) 32 26
2 Реєстрація шлюбу 144 115
3 Реєстрація розірвання шлюбу:    
а) за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 184 147
б) на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі 64 51
в) на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі 144 115
г) з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років 32 26
4 Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 184 147
5 Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу 400 320
6 Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення 64 51
7 Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням 128 103
8 Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі) 64 51
 
VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
 
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:    
а) - посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США  1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 40 фунтів стерлінгів
- іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол.США  5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 320 фунтів стерлінгів
б) - посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США 1 відсоток суми договору, але не менше 16 фунтів стерлінгів
в) - посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 64 51
г) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 40 32
- іншим особам 64 51
ґ) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 40 32
- іншим особам 64 51
д) - посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ" Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"
е) - посвідчення інших довіреностей 64 51
є) посвідчення заповітів 48 38
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна  128 103
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100  дол.США  0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 80 фунтів стерлінгів
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 290 232
5 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку) 48 38
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 48 38
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 48 38
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 64 51
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 10 8
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 48 38
10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 48 38
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці 48 38
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 48 38
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол.США і не більше 200 дол.США 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 20 фунтів стерлінгів і не більше 160 фунтів стерлінгів
14 Прийняття на зберігання документа 48 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався 38 фунтів стерлінгів за кожен місяць зберігання, що почався
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 12 фунтів стерлінгів і не більше 160 фунтів стерлінгів
16 Вчинення морських протестів 128 103
17 Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) 24 19
18 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 24 19
19 Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії) у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)
20 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 150 120
21 Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)  10 8
 
VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ
 
1 Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ) 64 51
 
ІX. ІНШІ ДІЇ
 
1 Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою) У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 160 128
3 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 128 103
4 Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 48 38

 

   Тарифи консульського збору, що справляється за оформлення віз для в’їзду в Україну за принципом взаємності

 

 

Назва країни

Типи віз та тарифна ставка, встановлена на умовах взаємності

(в доларах США)

 

Примітки

разова

(В)

дворазова

(В)

багаторазова

(В)

разова

(С)

дворазова

(С)

багаторазова

(С)

багаторазова

(D)

Австралія

100

100

100

100

100

100

385

1 – для в’їзду в Україну з метою працевлаштування (мета поїздки 05/04). 

2 – для в’їзду в Україну з метою постійного проживання (мета 06).

3 – для в’їзду в Україну з метою навчання (мета 04/12).

4 – для в’їзду в Україну з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності (мета 07/06).

5 – для в’їзду в Україну на підставі запрошення представництва іноземного суб’єкта господарювання, філії або представництва іноземного банку, філії, відділення, представництва чи іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави (мета 05/08 або 05/09).

6 – для в’їзду в Україну з метою возз’єднання сім’ї з особами, які є громадянами України, чи з іноземцями, що отримали посвідку на тимчасове проживання в Україні (мета 03/13 або 03/14).

7 – для в’їзду в Україну з метою провадження культурної, освітньої, наукової, спортивної діяльності, участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи у діяльності волонтерських організацій (мета 07/10).

8для в’їзду в Україну з метою роботи кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації (мета 05/11).

9багаторазова віза терміном дії півроку.

10 багаторазова віза терміном дії один рік.

11 багаторазова віза терміном дії два роки й більше.

б/о – безкоштовно.

* - з громадян США та КСА подвійна оплата за термінове оформлення візових документів не стягується.

 

УВАГА! Відсутність в таблиці інформації про ставки за окремі типи віз означає застосування базових тарифів за їх оформлення.

Австрія

віза не оформлюється

130

Алжир

80

80

80

80

80

80

80

Ангола

100

100

100

100

100

100

100

Аргентина

віза не оформлюється

250

Бельгія

віза не оформлюється

 2611

Бурунді

-

-

-

90

90

120

-

Велика Британія

віза не оформлюється

7331

18282

4183

7334

18286

Данія

віза не оформлюється

5781

3053

4054

Джибуті

95

135

135

95

135

135

135

Ефіопія

-

-

80

-

-

80

80

Ізраїль

віза не оформлюється

1892

Ірландія

віза не оформлюється

101

Італія

віза не оформлюється

152

Йорданія

84

127

254

84

127

254

254

Канада

віза не оформлюється

1501

4752

1253

Киргизія

віза не оформлюється

1951,3,4,5,6,7,8

952

Республіка Корея

віза не оформлюється

б/о

Кот-д’Івуар

110

110

110

110

110

110

110

Латвія

віза не оформлюється

б/о

Малаві

75

75

75

100

100

300

-

Литва

віза не оформлюється

б/о

Нідерланди

віза не оформлюється

3391,3

1702

2546

Німеччина

віза не оформлюється

б/о

Норвегія

віза не оформлюється

4301

6902

3703

Пакистан

100

155

370

165

255

395

165

Південний Судан

100

100

300

100

100

300

300

Польща

віза не оформлюється

б/о

Португалія

віза не оформлюється

119

Румунія

віза не оформлюється

б/о

Угорщина

віза не оформлюється

б/о

Королівство Саудівська Аравія*

85

130

200

533

600

8009

133310

213311

533

Сербія        

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

Словаччина

віза не оформлюється

б/о

 

 

 

Султанат Оман

-

-

-

90

90

130

-

США*

віза не оформлюється

3451

  3252,6

1603

    1904,5,7

1608

Туреччина

віза не оформлюється

   851,3,6

Фінляндія

віза не оформлюється

5761

5042

3603

4746

Франція

віза не оформлюється

108

Чехія

віза не оформлюється

139

Чорногорія

віза не оформлюється

б/о

Японія

віза не оформлюється

б/о


Консульство України в Единбурзі (Велика Британія)
Керівник: Куслій Андрій Миколайович
Консул - керівник
Адреса: 8 Windsor Street, Edinburgh EH7 5JR.  Графік прийому громадян: Понеділок, Середа, П’ятниця: 09:00 —12:45; Вівторок: 14:00 – 17:45; Четвер: 09:00 – 11:00 (для громадян певних категорій: інваліди, вагітні, тяжкохворі). Переглянути на мапі
Телефон: 0044 131 556 00 23; "Гаряча" лінія Консульства України в Единбурзі (прохання телефонувати виключно у разі загрози життю чи загибелі громадян України): +44 7423290618
Факс: 0044 131 557 34 60
Ел. пошта: gc_gbe@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://edinburgh.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства без попереднього запису: 

Понеділок, середа, п’ятниця:   

                                                 09:00 —12:45

Вівторок:                                 14:00 – 17:45 

Четвер:                                    09:00 – 11:00                                                                       для громадян певних категорій     (інваліди, вагітні, тяжкохворі)

Прийом громадян керівником установи проводитиметься у перший вівторок кожного місяця з 09.30 до 12.00.

 

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян  України проводиться в екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Межі консульського округу:

Шотландія та Північна Ірландія

Примітки:

Сплата консульського збору: 

cума консульського збору стягується до вчинення консульської дії та у безготівковій формі;

встановлено банківський термінал банку «Barclays» для безготівкової сплати консульського збору такими картками: VISA DELTA, VISA ELECTRON, UK MAESTRO DEBIT, MASTERCARD DEBIT.

 

Social media use:

Consulate of Ukraine facebook page - http://on.fb.me/1FvvtkH

Consulate of Ukraine Twitter account - https://twitter.com/UKRinEdinburgh

Ministry of Foreign Affairs of Ukraine Social Media Accounts -http://mfa.gov.ua/en/page/open/id/4601